Imaginativní malba

               Imaginativní malba Jana Živného je samostatnou kapitolou volné tvorby autora. Realizuje se v ní zejména jeho bohatá imaginace, která je neustále rozvíjena a podporována jeho profesí, respektive rozmanitým spektrem restaurovaných děl, s kterými přichází denně do styku a které si mnohdy žádají nestandardní a atypická řešení a jejich následnou pohotovou aplikaci. Náměty čerpá jak z atmosféry míst, kde restauroval, tak z obsahu jednotlivých restaurovaných děl. Velmi často je nosným námětem těchto děl žena, jak již bylo zmíněno v úvodní kapitole do vlastní umělecké tvorby Jana Živného.

Zde je možné shlédnout výběr několika děl imaginativní tvorby.

 

 

 

 

theodorik_foot.png