Krajina a městská scenérie

                      Nejčastějšími náměty krajin a městských vedut jsou v obrazech Jana Živného místa z okolí města Mšena či Chebu, kde má on sám a jeho rodina kořeny. Ve výběru scenérií se odráží autorův cit pro výběr vhodného výtvarného motivu, ať již z městského prostředí, či alespoň z části urbanizované krajiny. Samotné přírodní téma se vyskytuje v jeho díle jen zřídka, což svědčí o jeho vztahu zejména k městskému prostředí, v němž vyrůstal. Nejčastěji v něm ovšem dochází k symbióze obou prvků krajiny. Jednotlivým jejím atributům je pak v obraze přisouzena signifikantní svébytnost, ať již je to strom v urbanizovaném prostředí, či naopak osamocený dům v krajině.

Rovněž zde je možno shlédnout výběr několika obrazu daného žánru.

 

 

 

 

theodorik_foot.png