VÝZNAMNÉ PRÁCE Z OBORU RESTAUROVÁNÍ GRAFICKÝCH LISTŮ,

AKVARELŮ A MALEB NA PAPÍŘE

 

1972 -  Kolekce grafik 17. -19. století, z Muzea hlavního města Prahy.

1973 -  Kolekce grafik (korunovační průvody), z Muzea hlavního města Prahy.

1977 -  Kolekce kreseb, grafik a akvarelů 19. -20. stol. ze sbírek Židovského muzea v Praze.

1978 -  Paraván s grafickými portréty, ze zámku Sychrov.

1979 -  Soubor kolorovaných vedut na papíře 17. -18. století, pro agenturu Orbis.

         -  Kresba Rembrandta van Rijna, z majetku Kanceláře prezidenta republiky.

1980 -  Kolekce grafických listů a kreseb, z majetku Galerie umění v Jičíně.

1981 -  Rozměrná barokní grafika s námětem sv. Huberta, ze zámku v Kuksu.

         -  Kolekce vedut a portrétů 16. -19. století, z majetku Chebského muzea v Chebu.

         -  Soubor 52 rozměrných grafických listů 16. -18. stol., ze sbírek Středočeské galerie v Praze.

1984 -  Kolekce grafických listů s loveckými náměty Johana Eliase Ridingera, z majetku Galerie výtvarného umění v Chebu.

1985 -  Albrecht Dürer, Portrét staršího muže (1490-1494), perokresba z majetku Zámecké obrazárny v Kroměříži. Renesanční kresby z téže sbírky.

1986 -  Kvaše na papíru, italské veduty a miniatury, z fondů zámku Kozel.

1987 -  Kolekce grafik autorů 20. století, ze sbírek Galerie umění v Ostrově nad Ohří.

         -  Emil Filla - Písně, malby na papíře, z fondů Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

1988 -  Kolekce grafik s tématikou Prahy, z Muzea hlavního města Prahy.

1989, 1991- Kolekce grafik, z Muzea poštovní známky v Praze.

1993 -  Kolekce barokních map, soukromá sbírka.

1993 -  Emil Filla, koláž "Zátiší s dýmkou", soukromá sbírka.

1994 -  Lavírovaná kresba velikých rozměrů, "Pohled na Prahu", z období raného baroka, Muzeum hl. m. Prahy.

1995 -  Restaurování závěsných obrazů na papíře, Vojenský lázeňský ústav, Františkovy Lázně.

1996 -  Restaurování 7 ks kreseb (návrhy nástěnné malby) - Josef Mánes, Muzeum hl.m. Prahy

1996 -  Restaurování kreseb, grafik a malířských technik na papíře - Pucherna, Langweill, Rent, Sandmann, aj., Muzeum hl. m. Prahy

1996 -  Restaurování velkých souborů grafik, kvašové kresby a pergamenu (SZ Náchod, SZ Ratibořice, 

         -  SZ Maršov, SZ Slatiňany) - Památkový ústav Pardubice

1996 -  Restaurování grafického listu, lept, "Hlava kočky" - Václav Hollar, Galerie umění Karlovy Vary

1996 -  Restaurování židovské "Tóry" - 21 metrů dlouhý pergamenový svitek, Národopisné muzeum Plzeň

1997 -  Restaurování souboru 2 ks kreseb a 5 ks kresebných kartonů - Josef Mánes, Muzeum hl. m. Prahy

1997 -  Restaurování 4 ks poškozených lunet (návrhy pro "Obecní dům" k soutěži r. 1908), Muzeum hl. m. Prahy

1998 -  Restaurování plakátu Alfonse Muchy: "Kšaft umírající matky", Muzeum Prostějovska

1999 -  Restaurování kreseb a kartonů  - Josef  Mánes, Muzeum hl. m. Prahy

1999 -  Restaurování gotických malovaných karet z archeologického výzkumu v Olomouci, PÚ Olomouc

2000 -  Restaurování výtvarných děl na papíře – Jan Preisler: Diana; Josef Šíma: Marseille;

         -  Jan Zrzavý: Dáma v závoji. Galerie umění Karlovy Vary

2001 -  Restaurování kresby s regionální tématikou pro liberecké muzeum

2002 -  Restaurování výtvarného díla na papíře - Ronek: Lokomotiva, soukromá sbírka

2004 -  Restaurování rozsáhlé kolekce grafických listů význačných autorů 19. a 20. stol. Galerie umění Karlovy Vary

2004 - Restaurování tří grafických listů na papíře, které jsou zarámovány tak, že vytvářejí z různých pohledů tři obrazy sestavené z tří litografických listů, soukromá sbírka

2004 - Restaurování čínského svitkového obrazu na papíře - kombinovaná technika - Portrét muže, soukromá sbírka

2005 -  Restaurování výtvarného díla na papíře - Peter König, Lichtreif und Raumzeit, soukromá sbírka

2005 -  Restaurování výtvarného díla na papíře, kombinovaná technika od Istlera, soukromá sbírka

2005 -  Restaurování výtvarného díla na papíře - A. Mařák, soukromá sbírka

2005 -  Restaurování velkého akvarelu A. Mánesa, soukromá sbírka

2006 - Restaurování drobných děl na papíře různých autorů, soukromá sbírka Praha

2007 -  Restaurování oválných pastelů na pergamenu, portréty z 19. století ze sbírek Městského muzea ve Františkových lázních

2008 - Restaurování kresby perem autora Josefa Šímy z roku 1926, soukromá sbírka Praha

2012 - Restaurování 900 ks grafických listů pro Vojenský historický ústav

2014 - Restaurování grafického listu (veduta – panorama Říma – 115 x 270 cm) ze zámku Frýdlant

2015 - Restaurování 300 ks grafických listů pro Vojenský historický ústav

2016 - Restaurování 22 ks kreseb – Otto Gutfreund, Emil Filla, 100 ks grafických listů pro Vojenský historický ústav

  • Restaurování 12 ks plakátů (20. stol.) a 97 ks technických výkresů (přelom 19. a 20. stol.) pro Vojenský historický ústav
  • Restaurování 37 ks grafik a litografií pro Vojenský historický ústav
theodorik_foot.png