VÝZNAMNÉ PRÁCE Z OBORU RESTAUROVÁNÍ GRAFICKÝCH LISTŮ, AKVARELŮ A MALEB NA PAPÍŘE

 

 

1972 - Kolekce grafik 17.-19. století, z Muzea hlavního města Prahy.

1973 - Kolekce grafik (korunovační průvody), z Muzea hlavního města Prahy.

1977 - Kolekce kreseb,grafik a akvarelů 19.-20.stol.ze sbírek Židovského muzea v Praze.

1978 - Paraván s grafickými portréty, ze zámku Sychrov.

1979 - Soubor kolorovaných vedut na papíře 17.-18. století, pro agenturu Orbis. Kresba Rembrandta van Rijna, z majetku Kanceláře prezidenta republiky.

1980 - Kolekce grafických listů a kreseb, z majetku Galerie umění v Jičíně.

1981 - Rozměrná barokní grafika s námětem sv. Huberta, ze zámku v Kuksu. Kolekce vedut a portrétů 16.-19. století, z majetku Chebského muzea v Chebu. Soubor 52 rozměrných grafických listů 16.-18.stol., ze sbírek Středočeské galerie v Praze.

1984 - Kolekce grafických listů s loveckými náměty Johana Eliase Ridingera, z majetku Galerie výtvarného umění v Chebu.

1985 - Albrecht Dürer, Portrét staršího muže (1490-1494), perokresba z majetku Zámecké obrazárny v Kroměříži. Renesanční kresby z téže sbírky.

1986 - Kvaše na papíru, italské veduty a miniatury, z fondů zámku Kozel.

1987 - Kolekce grafik autorů 20.století, ze sbírek Galerie umění v Ostrově nad Ohří. Emil Filla - Písně, malby na papíře, z fondů Galerie Benedikta Rejta v Lounech.

1988 - Kolekce grafik s tématikou Prahy, z Muzea hlavního města Prahy.

1989, 1991 - Kolekce grafik, z Muzea poštovní známky v Praze.

1993 - Kolekce barokních map, soukromá sbírka.

1993 - Emil Filla, koláž "Zátiší s dýmkou", soukromá sbírka.

1994 - Lavírovaná kresba velikých rozměrů, "Pohled na Prahu", z období raného baroka, Muzeum hl.m. Prahy.

1995 - Restaurování závěsných obrazů na papíře, Vojenský lázeňský ústav, Františkovy Lázně.

1996 - Restaurování 7 ks kreseb (návrhy nástěnné malby) - Josef Mánes, Muzeum hl.m. Prahy

1996 - Restaurování kreseb, grafik a malířských technik na papíře - Pucherna, Langweill, Rent, Sandmann, aj., Muzeum hl. m. Prahy

1996 - Restaurování velkých souborů grafik, kvašové kresby a pergamenu (SZ Náchod, SZ Ratibořice, SZ Maršov, SZ Slatiňany) - Památkový ústav Pardubice

1996 - Restaurování grafického listu, lept, "Hlava kočky" - Václav Hollar, Galerie umění Karlovy Vary

1996 - Restaurování židovské "Tóry" - 21 metrů dlouhý pergamenový svitek, Národopisné muzeum Plzeň

1997 - Restaurování souboru 2 ks kreseb a 5 ks kresebných kartonů - Josef Mánes, Muzeum hl. m. Prahy

1997 - Restaurování 4 ks poškozených lunet (návrhy pro "Obecní dům" k soutěži r. 1908), Muzeum hl. m. Prahy

1998 - Restaurování plakátu Alfonse Muchy: "Kšaft umírající matky", Muzeum Prostějovska

1999 - Restaurování kreseb a kartonů -Josef Mánes , Muzeum hl. m. Prahy

1999 - Restaurování gotických malovaných karet z archeologického výzkumu v Olomouci, PÚ Olomouc

2000 - Restaurování výtvarných děl na papíře – Jan Preisler: Diana; Josef Šíma: Marseille; Jan Zrzavý: Dáma v závoji. Galerie umění Karlovy Vary

2001 - Restaurování kresby s regionální tématikou pro liberecké muzeum

2002 - Restaurování výtvarného díla na papíře – Ronek: Lokomotiva, soukromá sbírka.

2004 - Restaurování rozsáhlé kolekce grafických listů význačných autorů 19. a 20. stol. Galerie umění Karlovy Vary

2004 - Restaurování tří grafických listů na papíře, které jsou zarámovány tak, že vytvářejí z různých pohledů tři obrazy sestavené z tří litografických listů, soukromá sbírka.

2004 - Restaurování čínského svitkového obrazu na papíře – kombinovaná technika - Portrét muže, soukromá sbírka

2005 - Restaurování výtvarného díla na papíře – Peter König, Lichtreif und Raumzeit, soukromá sbírka.

2005 - Restaurování výtvarného díla na papíře, kombinovaná technika od Istlera, soukromá sbírka

2005 - Restaurování výtvarného díla na papíře – A. Mařák, soukromá sbírka.

2005 - Restaurování velkého akvarelu A. Mánesa, soukromá sbírka

2006 - Restaurování drobných děl na papíře různých autorů , soukromá sbírka Praha

2007 - Restaurování oválných pastelů na pergamenu, portréty z 19. století ze sbírek Městského muzea ve Františkových lázních

2008 - Restaurování kresby perem autora Josefa Šímy z roku 1926, soukromá sbírka Praha

2008 – soubor 42 kusů grafik a obrazů z Vojenského muzea

2008 - restaurování 5 grafických listů a oleje na kartonu pro Národní knihovnu ČR, Klementinum

2009 - restaurování grafik a obrazů Vojenského muzea v Praze

2012 - Restaurování 900 ks grafických listů pro Vojenský historický ústav

2014 - Restaurování grafického listu (veduta – panorama Říma – 115 x 270 cm) ze zámku Frýdlant

2015 - Restaurování 300 ks grafických listů pro Vojenský historický ústav

theodorik_foot.png