Restaurátorské práce z oboru plastik včetně polychromie

VÝZNAMNĚJŠÍ

1976 - Polychromované barokní plastiky ze Slabců u Rakovníka.

1979 - Vstupní část chebského muzea s polychromovanou štukovou výzdobou, ve spolupráci s Petrem Sieglem a Jiřím Živným.

1980 - Náhrobky na nádvoří chebského muzea, Chebské muzeum v Chebu.

1981 - Erby, zlacený a polychromovaný štuk, Chebské muzeum v Chebu.

1981 - Sochy na schodišti z Kasárenského náměstí v Chebu, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1983 - Renesanční polychromovaná plastika sv. Šebestiána, z fondu Městského muzea ve Františkových Lázních.

1984 - 1986 - Městské kašny v Chebu, Cheb, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1986 - Kamenné plastiky na Karlově mostě v Praze, Ferdinand Maxmilián Brokof: Trinitáři, František Xaverský, sv.Václav, ve spolupráci s Jiřím Živným, Janem Víchem a Lenkou Beranovou.

1986 - 15 gotických plastik, část polychromií, stálá sbírka Galerie výtvarného umění v Chebu.

1987 - Kašna se sv. Mikulášem, Cheb, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1991 - Sv. Ivo - Ferdinand Maxmilián Brokof, z Lapidária Praha, spolupráce s J. Živným.

1992 - Fontána, štuková výzdoba v Růžencové kapli, Neposkvrněné Početí Panny Marie, Olomouc, ve spolupráci s ak. soch. rest. Jar. Kerelem a ak. soch. rest. K. Krátkým.

1992 - Rest. kamenných got. erbů, renesanční kamenné loggie, kamenného got. arkýře, radnice, náměstí Olomouc, spol. s ak.soch.rest.J.Kerel, a ak.soch.rest.K.Krátký.

1993 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky biskupa, Muzeum Liberec.

1994 - Restaurátorské ošetření kolekce gotických plastik - SGVU Cheb.

1994 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, busta Biskupa, Muzeum Liberec.

1994 - Restaurátorský průzkum gotické dřevěné polychromované plastiky, sv. Vavřinec, Farní úřad Mojžíř a  následné restaurování.

1994 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, sv. Jan Nepomucký, Muzeum Žamberk.

1995 - Restaurování barokních dřevěných polychromovaných plastik, sv. Václav, sv. Vojtěch, Muzeum Žamberk.

1995 - Restaurování 3 ks dřevěných polychromovaných plastik, Kristus sedící - přechod gotiky do renesance, Kristus ležící - italská renesance, Kristus na hoře Olivetské - počátek baroka, Muzeum Liberec.

1995 - Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky - Bolestný Kristus z Novoměstské radnice, Týnský mistr, Muzeum hl.m.Prahy.

1995 - Restaurování gotické dřevěné polychrom. plastiky - Kristus na kříži z kostela sv. Jakuba, Týnský mistr, Muzeum hl.m.Prahy.

1995 - Restaurátorský průzkum gotické dřevěné polychromované plastiky "Madona s dítětem", SGVU Cheb, s určením autorství, orientací se hlásí ke Švábské produkci, paralely lze hledat v dílech Mutschera a  Jakoba Kaschauera, pol. 15. století.

1996 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky, sv. Ludmila, Muzeum hl.m. Prahy.

1996 - Restaurování raně gotické dřevěné plastiky "Mnich", SGVU Cheb

1996 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Jan Nepomucký", Muzeum hl.m.Prahy

1996 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Vít", Muzeum Žamberk

1996 - Restaurování kamenného městského znaku - erbu - s rekonstrukcemi polychromií, Louny, spolupráce s ak. soch. rest. Jaroslavem Kerelem, ak. soch. rest. Karlem Krátkým

1996 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky "Sv. Jáchym", Severočeské muzeum Liberec

1996 - 1997 - Restaurátorský průzkum pozdně gotické "Žatecké brány", s výtvarnými návrhy na znovuobnovení fasády, následné restaurování a částečné rekonstrukce, "Žatecká brána", Louny, spolupráce s ak. soch. rest. Jaroslavem Kerelem a ak. soch. rest. Karlem Krátkým

1997 - Restaurování barokního dřevěného polychromovaného sousoší "Svatá Anna s Marií", Severočeské muzeum Liberec

1998 - Restaurování dřevěné polychromované plastiky  "Archanděl Rafael", Muzeum hl. m. Prahy

1998 - Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Madona s dítětem", SGVU Cheb

1998 - Restaurování dřevěné polychromované plastiky "Bolestná Panna Maria", SGVU Cheb

1998 - Restaurování dřevěné polychromované plastiky "Svatá Anna Samatřetí", Okresní muzeum Chomutov

1998 - Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Bolestná madona", Okresní muzeum Chomutov

1998 - Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Madona s dítětem", Okresní muzeum Chomutov

1998 - Restaurování dřevěné polychromované gotické plastiky "Kristovo příbuzenstvo", Okr. muz. Chomutov

1998 - Restaurování dřevěné polychromované, zlacené plastiky "Svatá Anna Samatřetí", Farní úřad Mojžíř

1998 - Restaurát. průzkum dřevěné polychromované gotické plastiky "Svatá Anna Samatřetí",soukromá sbírka

1998 - Restaurování umělecko řemeslných prvků na fasádě - západní strana kostela Matky Boží, Louny, spolupráce s ak. sochařem Jaroslavem Kerelem

1999 - Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky Květnovská madona, 2. pol. 15. stol., Jirkov

1999 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky Panna Marie. Severočeské muzeum Liberec

1999 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky sv. Jan apoštol. Severočeské muzeum Liberec

2000 - Restaurování barokní dřevěné polychromované plastiky sv. Mikuláš. Černá

2000 - Restaurování barokních polychromovaných soch s nikami Láska a Moudrost předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc – spolupráce s ak. soch. Jaroslavem Kerelem

2000 - Restaurování pozdně gotické dřevěné polychromované plastiky sv. Šebestián. Okr. muzeum Chomutov

2000 - Restaurování gotické dřevěné polychromované plastiky Madona. Farní úřad Mojžíš

2000 - Restaurování barokní polychromované zlacené skupinové plastiky sv. Rodina. Severočeské muzeum  Liberec

2001 - Restaurování polychromií na kamenných reliéfech 14 zastavení Křížové cesty a soch Krista a Immaculaty s baldachýnem. Jiřetín pod Jedlovou – ve spolupráci s ak. mal. Z. Čechovským

2001 - Restaurování polychromií (monochromií) na sochách Spravedlnost, Naděje, Statečnost, Víra - předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 - Restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik sv. Florián a sv. Gorazd. Severočeské muzeum Liberec

2008 - Kostel navštívení Panny Marie v Olomouci na sv. Kopečku -
restaurování barokních polychromovaných plastik lucerny chrámu

2009 - restaurování sedmi barokních suprafenester zámku Březno

2010 – restaurování barokních okrasných rámů barokních obrazů Sv. Štěpána, Blažeje, Libora a Valentina a rám k obrazu Panny Marie Bolestné, Luže, kostel Panny Marie na Chlumku

2010 - provádění rekonstrukce zlacení na mříži balkonu nad hlavním vstupem do zámku Mladá Vožice

2012 - Restaurování polychromovaných záklopových stropů v domě č. p. 163, Úvoz 18, Praha 1

2013- Restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

2014 - II. etapa restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

2015 - III. etapa restaurování dvou dřevěných polychromovaných plastik andělů z Oblastního muzea v Děčíně

         - Restaurování v katedrále sv. Víta – kaple sv. Ostatků – opuková tumba, kaple sv. Jana Nepomuckého - 5 polychromovaných erbů

 

theodorik_foot.png