VÝZNAMNÉ PRÁCE Z OBORU RESTAUROVÁNÍ ZÁVĚSNÝCH OBRAZŮ

 

 

1972 - V baroku malované železné dveře s kopiemi mnohdy již neexistujících deskových  obrazů gotických madon, z Hodkovic nad Mohelnicí.

1973 - František Ženíšek, Portrét ženy, olej na plátně, ze soukromého majetku.

1974 - Kolekce obrazů 20.století, z majetku Galerie hlavního města Prahy.

1976 - Barokní oltářní obrazy, ze Slabců u Rakovníka.

1983 - Kolekce obrazů 17.a 19. století, ze sbírek Chebského muzea v Chebu.

1985 - Soubor 17 obrazů 18.-19.století, z fondů Městského muzea v Aši. Obrazy autorů 20.století, z fondů Galerie výtvarného umění v Chebu. Obrazy Antonína Chittussiho a Rudolfa Kremličky, ze sbírek Severočeské galerie v Litoměřicích.

1986 - Christoph Paudiss (1618-1666), Spící lovec, olej na plátně, ze Zámecké obrazárny v Kroměříži. Kolekce obrazů barokních autorů, ze sbírek Chebského muzea v Chebu.

1988 - Kolekce kubistických autorů, ze soukromé sbírky.

1990 - Barokní obraz velkých rozměrů - Rossi, ze soukromé sbírky.

1991 - Pražské veduty z 19. stol., z Muzea hlavního města Prahy.

1991 - J. Zrzavý, V. Špála, L. Marold, A. Slavíček, V. Hynais, vše ze soukromé sbírky

1991- 1993 - Závěsné obrazy velkých rozměrů, ze zámku Budeničky.

1992 - Kolekce vzácných obrazů se vztahem k Praze, Muzeum hl. m. Prahy.

1993 - Karel Holan, kolekce obrazů k výstavě K. Holana, Muzeum hl. m. Prahy.

1994 - Kolekce obrazů - Praha 2. pol. 19. stol., Muzeum hl.m.Prahy.

1995 - Restaurování 3 ks závěsných obrazů, Muzeum Děčín.

1995 - Restaurování závěsných obrazů, Muzeum hl.m. Prahy.

1995 - Restaurování kolekce závěsných obrazů, Komerční banka, Havlíčkova ul., Praha.

1995 - Restaurování kolekce závěsných obrazů, Muzeum Děčín.

1995 - Restaurování a instalace obrovské kolekce závěsných obrazů,GH PUPP,Karlovy Vary.

1995 - Restaurování kolekce barokních obrazů - portréty šlechticů, Muzeum Děčín.

1996 - Restaurování velké kolekce obrazů moderního umění, SGVU Cheb

1997 - Restarurování závěsného obrazu - Toyen: "Doupě", SGVU Cheb

1997 - Restaurování souboru 13 ks závěsných obrazů, SGVU Cheb

1998 - Restaurování závěsného obrazu - Orlik: "Medine El Fajum", soukromá sbírka

1998 - Restaurování závěsného obrazu "Pohled na Smíchov", Muzeum hlavního města Prahy

1998 - Restaurování, drobné opravy na obrazech v Zrcadlové kapli, Národní knihovna, Klementinum, Praha

1999 - Restaurování závěsných obrazů kolekce z interiérů ,Národní knihovna, Klementinum.

2000 - Restaurování korouhví – cech kožešnický, cech kotlářský, olej na plátně. Muzeum hl. m. Prahy

2000 - Restaurování dvou barokních portrétů – Portrét šlechtice, Portrét dámy. Město Chomutov

2000 - Provedení kopie Komárkova obrazu. Muzeum hl. m. Prahy

2000 - Restaurování barokního obrazu sv. Jeroným. Mobiliář kostela sv. Šimona a Judy v Mojžíři

2001 - Restaurování kolekce barokních obrazů větších i menších rozměrů na výstavu Barokní Čechie. Muzeum hl. m. Prahy

2003 - Restaurování závěsného obrazu, Otakar Nejedlý, Jezerní krajina, olej na plátně

2003 - Restaurování kolekce pěti obrazů, 19. - 20. stol., olej na plátně, soukromá sbírka

2003 - Restaurování závěsného obrazu: V. Rychlík, Lesní krajina s jezerem, olej na plátně. soukromá  sbírka

2003 - Restaurování závěsného obrazu - olej na plátně s barokizujícím figurálním motivem, soukromá sbírka

2003 - Restaurování závěsného obrazu Výjev: vodní soutěska s mostem v pozadí (alpská krajina), olej na kartonu, Pippenhagen, soukromá sbírka

2004 - Restaurování krajinomalby, olej na plátně, Vlastimil Beneš, 1956, soukromá sbírka

2004 - Restaurování čtyř moderních abstraktních obrazů, olej na plátně, Hotel Intercontinental

2005 - Restaurování obrazu A. Hnátek, Mořský příboj, olej na plátně, soukromá sbírka

2005 - Restaurování kolekce tří barokních obrazů, olej na plátně, SZ Lemberk

2005 - Restaurování obrazu 19. stol., olej na plátně, SZ Lemberk

2006 - Restaurování několika obrazů ze soukromých sbírek a opět ze sbírek státního zámku Lemberk, jednalo se o tři barokní tonda

2007 - Restaurování děl ze sbírek soukromých majitelů, mezi nimiž byl i rozměrný, ranně barokní obraz Máří Magdaleny; restaurování kolekce rozměrných obrazů z 19. století ze sbírek města Karlovy Vary a kolekce obrazů ze sbírek Městského muzea ve Františkových lázních, restaurování dvou rozměrných pláten ze sbírek státního zámku Frýdlant

2008 - Restaurování rozměrných barokních pláten ze sbírek zámku Hrubý Rohozec a několika drobných prací ze sbírek soukromých majitelů

2008 - Muzeum Těšínska - restaurování dvou barokních portrétů

2008 - restaurování závěsných obrazů ze sbírek Městského muzea ve Františkových lázních

2008 – restaurování dvou závěsných barokních obrazů ze zámku Frýdlant

2008 – soubor 42 kusů obrazů a grafik z Vojenského muzea

2009 - restaurování obrazů a grafik Vojenského muzea v Praze

2010 – nezbytné záchranné restaurátorské práce po havárií hydrantu (26. 12. 2009) pro zajištění a konzervaci poškozených uměleckých prvků v Císařských lázních, Karlovy Vary (závěsné obrazy velkých rozměrů)

2010 – restaurování pěti obrazů z mobiliárního fondu SZ Hrubý Rohozec

2010 – restaurování barokního obrazového souboru psích portrétů (32 ks) SZ Krásný Dvůr, první část – 8 obrazů

2010 – závěsné barokní obrazy Sv. Štěpána, Blažeje, Libora a Valentina a jejich příslušející okrasné rámy a rám k obrazu Panny Marie Bolestné, Luže, kostel Panny Marie na Chlumku

2011 – barokní portrét astrologa Seniho z mobiliárního fondu SHZ Frýdlant

2011 – restaurování pěti barokních obrazů z mobiliárního fondu SZ Hrubý Rohozec SZ Sychrov

2011 – restaurování souboru obrazů (16 děl) moderního umění první poloviny 20. stol.(Štyrský, Filla, Špála, Musatov, Kerhart, Trampota, Beneš, Paderlík, Holý) pro Galerii umění Karlovy Vary

2011 – restaurování barokního obrazového souboru psích portrétů (32 ks) SZ Krásný Dvůr, druhá část – 9 obrazů

2011 – renesanční desková malba (tempera na dřevěné desce) z kostela SV. PETRA A PAVLA – muzeum ve Varnsdorfu, Oblastní muzeum Děčín

2013 - Restaurování kolekce 24 obrazů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu 

2014 - Restaurování kolekce 9 obrazů pro Vojenský historický ústav

2015 – Restaurování křížové cesty (14 obrazů) z kaple zámku Svijany

 

theodorik_foot.png