VÝZNAMNÉ PRÁCE Z OBORU RESTAUROVÁNÍ ZÁVĚSNÝCH OBRAZŮ

 

1972 -  V baroku malované železné dveře s kopiemi mnohdy již neexistujících deskových obrazů gotických madon, z Hodkovic nad Mohelnicí.

1973 -  František Ženíšek, Portrét ženy, olej na plátně, ze soukromého majetku.

1974 -  Kolekce obrazů 20. století, z majetku Galerie hlavního města Prahy.

1976 -  Barokní oltářní obrazy, ze Slabců u Rakovníka.

1983 -  Kolekce obrazů 17. a 19. století, ze sbírek Chebského muzea v Chebu.

1985 -  Soubor 17 obrazů 18. -19. století, z fondů Městského muzea v Aši.

         -  Obrazy autorů 20. století, z fondů Galerie výtvarného umění v Chebu.

         -  Obrazy Antonína Chittussiho a Rudolfa Kremličky, ze sbírek Severočeské galerie v Litoměřicích.

1986 -  Christoph Paudiss (1618-1666), Spící lovec, olej na plátně, ze Zámecké obrazárny v Kroměříži.

         -  Kolekce obrazů barokních autorů, ze sbírek Chebského muzea v Chebu.

1988 -  Kolekce kubistických autorů, ze soukromé sbírky.

1990 -  Barokní obraz velkých rozměrů - Rossi, ze soukromé sbírky.

1991 -  Pražské veduty z 19. stol., z Muzea hlavního města Prahy.

1991 -  J. Zrzavý, V. Špála, L. Marold, A. Slavíček, V. Hynais, vše ze soukromé sbírky

1991-   1993 - Závěsné obrazy velkých rozměrů, ze zámku Budeničky.

1992 -  Kolekce vzácných obrazů se vztahem k Praze, Muzeum hl. m. Prahy.

1993 -  Karel Holan, kolekce obrazů k výstavě K. Holana, Muzeum hl. m. Prahy.

1994 -  Kolekce obrazů - Praha 2. pol. 19. stol., Muzeum hl. m. Prahy.

1995 -  Restaurování 3 ks závěsných obrazů, Muzeum Děčín.

1995 -  Restaurování závěsných obrazů, Muzeum hl. m. Prahy.

1995 -  Restaurování kolekce závěsných obrazů, Komerční banka, Havlíčkova ul., Praha.

1995 -  Restaurování kolekce závěsných obrazů, Muzeum Děčín.

1995 -  Restaurování a instalace obrovské kolekce závěsných obrazů,GH PUPP, Karlovy Vary.

1995 -  Restaurování kolekce barokních obrazů - portréty šlechticů, Muzeum Děčín.

1996 -  Restaurování velké kolekce obrazů moderního umění, SGVU Cheb

1997 -  Restaurování závěsného obrazu - Toyen: "Doupě", SGVU Cheb

1997 -  Restaurování souboru 13 ks závěsných obrazů, SGVU Cheb

1998 -  Restaurování závěsného obrazu - Orlik: "Medine El Fajum", soukromá sbírka

1998 -  Restaurování závěsného obrazu "Pohled na Smíchov", Muzeum hlavního města Prahy

1998 -  Restaurování, drobné opravy na obrazech v Zrcadlové kapli, Národní knihovna, Klementinum, Praha 

1999 -  Restaurování závěsných obrazů kolekce z interiérů, Národní knihovna, Klementinum.

2000 -  Restaurování korouhví - cech kožešnický, cech kotlářský, olej na plátně. Muzeum hl. m. Prahy

2000 -  Restaurování dvou barokních portrétů – Portrét šlechtice, Portrét dámy. Město Chomutov

2000 -  Provedení kopie Komárkova obrazu. Muzeum hl. m. Prahy

2000 -  Restaurování barokního obrazu sv. Jeroným. Mobiliář kostela sv. Šimona a Judy v Mojžíři

2001 -  Restaurování kolekce barokních obrazů větších i menších rozměrů na výstavu Barokní Čechie. Muzeum hl. m. Prahy

2003 -  Restaurování závěsného obrazu, Otakar Nejedlý, Jezerní krajina, olej na plátně

2003 -  Restaurování kolekce pěti obrazů, 19. - 20. stol. olej na plátně, soukromá sbírka

2003 -  Restaurování závěsného obrazu: V. Rychlík, Lesní krajina s jezerem, olej na plátně, soukromá sbírka

2003 -  Restaurování závěsného obrazu - olej na plátně s barokizujícím figurálním motivem, soukromá sbírka

2003 -  Restaurování závěsného obrazu Výjev: vodní soutěska s mostem v pozadí (alpská krajina), olej na kartonu, Pippenhagen, soukromá sbírka

2004 -  Restaurování krajinomalby, olej na plátně, Vlastimil Beneš, 1956, soukromá sbírka

2004 -  Restaurování čtyř moderních abstraktních obrazů, olej na plátně, Hotel Intercontimemtal

2005 -  Restaurování obrazu A. Hnátek, Mořský příboj, olej na plátně, soukromá sbírka

2005 -  Restaurování kolekce tří barokních obrazů, olej na plátně, SZ Lemberk

2005 -  Restaurování obrazu 19. stol., olej na plátně, SZ Lemberk

2006 -  Restaurování několika obrazů ze soukromých sbírek a opět ze sbírek státního zámku Lemberk, jednalo se o tři barokní tonda

2007 -  Restaurování děl ze sbírek soukromých majitelů, mezi nimiž byl i rozměrný, ranně barokní obraz Máří Magdaleny; restaurování kolekce rozměrných obrazů z 19. století ze sbírek města Karlovy Vary a kolekce obrazů ze sbírek Městského muzea ve Františkových lázních, restaurování dvou rozměrných pláten ze sbírek státního zámku Frýdlant

2008 -  Restaurování obrazů, plastik legionářů a grafických listů pro Vojenský historický ústav

2008 -  Restaurování rozměrných barokních pláten ze sbírek zámku Hrubý Rohozec a několika drobných prací ze sbírek soukromých majitelů

2010 - Obnova interiéru Poutního chrámu Panny Marie na Chlumku v Luži-rozšířené restaurování

           mobiliáře - restaurování 4 obrazů ve zlacených rámech a rámu obrazu            

        - Restaurování barokních pláten ze sbírek zámku Hrubý Rohozec   

        - Restaurování sbírky 32 barokních portrétů psů ze zámku Krásný dvůr 

2011 - Pokračování restaurování sbírky 32 barokních portrétů psů ze zámku Krásný dvůr   

2013 - Restaurování kolekce 24 obrazů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

2014 - Restaurování kolekce 9 obrazů pro Vojenský historický ústav

2015 – Restaurování křížové cesty (14 obrazů) z kaple zámku Svijany

2016 – Restaurování dvou obrazů – 19. stol., (olej na plátně) pro Vojenský historický ústav

  • Restaurování čtyř obrazů (olej na plátně) pro Vojenský historický ústav

- Restaurování dvou obrazů – 19. stol., (olej na plátně) pro Vojenský historický ústav

2017- Restaurování dvanácti obrazů (olej na plátně, 1. světová válka) pro Vojenský historický ústav,

         

        - Restaurování čtyř obrazů (olej na plátně, 18. – 19. stol.) pro Vojenský historický ústav

2018 -Restaurování dvojportrétu (olej na plátně, 1929, 200x130 cm) pro zámek Červený Hrádek,   

        

  • Restaurování čtyř obrazů (olej na plátně, 1. světová válka) pro Vojenský historický ústav

 

VÝZNAMNĚJŠÍ PRÁCE Z OBORU RESTAUROVÁNÍ DESKOVÝCH MALEB

 

1979 -  Střelecké terče 18. a 19. století, z fondů Muzea hlavního města Prahy.

1981 -  Ikona s námětem sv. Nikolaje, z ruského kostela ve Františkových Lázních.

1985 -  Frans Francken (1581-1642), Poseidon a Amfitrite, deskový obraz ze Zámecké obrazárny v Kroměříži.

1986 -  Deskové barokní obrazy, z fondů Okresního muzea v Tachově.

1992 -  Restaurátorské a průzkumové práce na malovaných dřevěných záklopových stropech, poničených požárem, zámek Vyšetice.

1995 -  Restaurování 4 ks kovových desek z morového sloupu, Muzeum Děčín.

1995 -  1996 - Restaurátorský průzkum gotického dřevěného záklopového stropu s renesančními malbami, Celetná 26, Praha 1, s následným restaurováním.

1995 -  Restaurování 2 gotických železných vrat se zbytky barevných vrstev, Muzeum hl. m. Prahy

1996 -  Restaurování pozdně gotických deskových oltářních křídel ze Želiny, Muzeum Chomutov

1997 -  Restaurátorský průzkum, nález a následné zajištění renesančního dřevěného, malovaného, záklopového stropu, Ovocný trh 13, Praha 1

1997 -  Provedení odborného restaurátorského průzkumu interiéru srubové místnosti a následné snímání 1/3 pozdějších nepůvodních nátěrů na stropě srubové místnosti, dům čp. 57, "Daliborka", Louny

1998 -  Mapa Nového města, Muzeum hlavního města Prahy

2000 -  Restaurování renesančních deskových maleb z oltáře v arkýři Staroměstské radnice – sv. Kristýna, sv. Gertruda. Archiv hl. m. Prahy

2000 -  Restaurování barokní deskové malby Salva Guardia. Muzeum hl. m. Prahy

2001 -  Restaurování gotického deskového oltáře sv. Barbory – 4 křídla a predela. Okresní muzeum v Chomutově

2004 -  Restaurování šesti vzácných barokních dveří, Hospital Kuks

2004 -  Restaurování historických vrat radnice, m MÚ Kašperské Hory

2005 -  Madona s dítětem, reliéf, vosk, enkaustika, soukromá sbírka

2011 – Predela pro Oblastní muzeum v Děčíně

2016 – Restaurování vývěsního štítu Vojenských pekáren (1742) pro Vojenský historický ústav

2018 – Restaurování maleb na dřevěných stěnách kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové

theodorik_foot.png