VÝZNAMNÉ CELKY NÁSTĚNNÝCH MALEB

 

1972 -  Malby Cosmase Damiana Asama, v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. Samostatně restauroval severní část klenby a jihozápadní malou klenbu.

1973 -  Průzkumné práce a restaurování objevené barokní fresky, v jídelně zámku Kuks.

         -  Gotické nástěnné malby na hradě Houska, první polovina 14. století.

1977 -  Renesanční malby, Salla terrena, Valdštejnský palác v Praze.  Samostatně restauroval centrální lunetu a tři menší polygonální malby.

1978 -  Objevení a restaurování barokních fresek, v místnosti před Lékárnou v Kuksu.

1978 -  Josef Navrátil, Čínský salon, restaurování nástěnných maleb na zámku Liběchov, ve spolupráci s restaurátorem Jiřím Živným.

1979 -  Josef Navrátil, salon s ikonami, zámek Jirny.

1979 -  Restaurování renesanční vstupní části muzea ve spolupráci s restaurátorem Petrem Sieglem a Jiřím Živným, Chebské muzeum v Chebu.

1980 -  1984 - Josef Navrátil, Alpský salon, zámek Jirny. Ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem.

1982 -  Klášterní knihovna s barokní freskou, Městské a kulturní středisko v Chebu.

1983 -  Restaurování nástěnných maleb Julia Fišera na hradě Kokořín.

1984 -  Josef Navrátil, Ložnice zámku v Jirnech, ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem a Jiřím Živným. - Průzkum a prokázání renesančních maleb na hradě Rábí.

1985 -  Restaurování klenby křížové chodby přemyslovského paláce, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

1985 -  1987 - Josef Navrátil, Knihovna na zámku Jirny, ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem a Jiřím Živným.

1986 -  Restaurování pozdně barokní fresky objevené v domě č. 24, v Litoměřicích, ve spolupráci s Jiřím Živným.

1986 -  Barokní freska v Zábrdovicích u Brna, ve spol. s prof. R. Ondráčkem a J. Živným.

1987 -  Nástěnné malby výstavního sálu tachovského muzea, Okresní muzeum v Tachově.

1988 -  Josef Navrátil, dvě místnosti z Muzea poštovní známky v Praze, ve spolupráci s prof. R. Ondráčkem, Naděždou Maškovou, a Jiřím Živným

1988 -  Gotické malby v Křížové chodbě Přemyslovského paláce v Olomouci, z Vlastivědného muzea, ve spolupráci i samostatně, průzkum i restaurování.

1991 -  Renesanční malby v Národopisném muzeu v Plzni, Chotěšovský dům.

1992 -  Průzkum v křížové chodbě, kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Olomouc.

1992 -  Nálezy vzácných figurálních renesančních maleb s ukázkou restaurování, Žerotínovo náměstí, Olomouc.

1993 -  Restaurování sgrafit na náměstí - lékárna, Uherské Hradiště, ve spolupráci s ak. soch. restaurátorem J.  Jelínkem.

1993 -  Rest. sgrafit, zámek Lysá nad Labem, ve spolupráci s ak. soch. rest. Jar. Kerelem a ak. soch. rest.  Karlem Krátkým.

1993 -  1994 - Rest. raně barokních nástropních maleb v domě "U Červené lišky", Staroměstské nám., (proti orloji), ve spolupráci s ak. mal. rest. prof. Raimundem Ondráčkem,

1993 -  1994 - nález renesančních maleb na nádvoří v domě "U Červené lišky", Praha 1.

1994 -  Významné nálezy renesančních maleb, odb. rest. průzkum, Melantrichova ul., Praha 1.

1994 -  Restaurátorský průzkum interiéru, včetně inventarizace, Císařské Lázně, Karlovy Vary.

1994 -  Restaurátorský průzkum interiéru, včetně invantarizace GH PUPP, Karlovy Vary.

1995 -  Nálezy vzácných maleb při provádění odborného restaurátorského průzkumu, Vojenská nemocnice Olomouc.

1995 -  Restaurátorský průzkum interiéru a fasády s následnými návrhy rozbarvení fasády, Kotce, Praha

1995 -  Významné nálezy v průběhu provádění restaurátorského průzkumu, Rektorát, Universita Palackého, Olomouc.

1995 -  Restaurování nástěnných maleb z období klasicismu, Mateřská škola, Platýz, Praha 1

1995 -  Restaurátorský průzkum interiéru gotického kostela sv. Kateřina, Chomutov, s následným restaurováním.

1996 -  1998 - Práce v románských a gotických prostorách kostela, restaurování kamenných polychromovaných gotických svorníků, rekonstrukce gotických omítek a zbytků renesančních maleb, kostel sv. Kateřiny, Chomutov.

1996 -  Restaurátorský průzkum kostela sv. Petra s nálezy fragmentů románských barevných vrstev, Louny

1996 -  1998 - Restaurování nástěnných maleb v kněžišti kostela Nanebevzetí Panny Marie, Potštát

1997-   Provedení odborného restaurátorského průzkumu renesanční fasády domu Řetězová 10, Praha 1

1997-   Provedení odborného restaurátorského průzkumu kaple v budově objektu "Nad Hamburkem“, zpracování souhrnného pasportu památek v objektu "Nad Hamburkem", Plzeň

1997-   Provedení odborného restaurátorského průzkumu s menšími vzorky restaurátorských postupů na předem určených plochách v interiéru hradu Pernštejn, SH Pernštejn, okr. Žďár nad Sázavou

1997 -  Provedení odborného restaurátorského průzkumu na štukaturách a nástěnných malbách, provizorní zajištění nástěnných maleb, kaple sv. Jana Křtitele, zámek Červený Hrádek

1998 -  Restaurování renesančních sgrafit na fasádě domu, Řetězová 10, Praha 1

1998 -  Restaurátorské práce na vzácných renesančních nápisech a kresbách na stěnách, hrad Pernštejn

1998 -  Restaurování nástěnné malby na fasádě objektu Liliova 5/219, Praha 1, Národní knihovna, Klementinum, Praha

1999 -  Restaurování v interiéru zámku Litomyšl - 1. patro východního křídla zámku (čtyři sály klasicistní nástěnná malba, jeden sál rokoková nástěnná malba), sál v přízemí (odkrytí nepůvodních omítek z rokokové nástěnné malby a její celkové restaurování - PÚ Pardubice

1999 -  Odkrytí a konzervace figurálních vzácných nástěnných maleb z období gotiky až renesance na fasádě domu, Ostružnická 4, Olomouc, 1. etapa - Správa bytového fondu Olomouc

1999 -  Restaurování pěti sálů - 1. patro SZ Litomyšl, východní křídlo

1999 -  2000 - Restaurování rokokové místnosti - přízemí zámku Litomyšl

2000 -  Restaurování nástěnných maleb freskového charakteru – secco v hlavní a postranních lodích. Horní kostel, Potštát

2000 -  Restaurování pozdně renesančního vstupního portálu v objektu č. 6, Jiřího nám. v Poděbradech

2001 -  Restaurování nástěnných maleb v 2. nadzemí. Podlaží na zámku Litomyšl. Dvě místnosti z období klasicismu.

2001 -  Restaurování renesančního stropu a malovaných trámů na zámku Hostačov. Ústav soc. péče Chomutov

2001 -  Restaurování nástěnných maleb v nikách za sochami v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 -  Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Víry v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 -  2002 - Restaurování barokních nástěnných maleb a rekonstrukcí v  jezuitském konviktu ve spolupráci s ak. mal. Z. Čechovským. Olomouc

2002 -  Provedení průzkumu ve východní části jižního průčelí 1. patra vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2002 -  Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Naděje a Pokory v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2002 -  Restaurování nástěnných maleb v Saletu zámku Litomyšl

2002 -  Restaurování renesančního štukového stropu v 1. patře zámku Dřevohostice

2002 -  2003 - Restaurování nástěnných maleb, oken, dveří a žaluzií - Sallet, SZ Litomyšl

2002 -  2005 - Restaurátorské ošetřování nástěnných maleb J. Navrátila na zámku v Liběchově, poškozených povodní v roce 2002

2003 -  Restaurování místnosti č. 311, SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2003 -  Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Statečnosti a západní mříže v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomoc

2004 -  Restaurování a odkrytí nástěnných maleb na jižní stěně v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko, Olomouc

2004 -  Restaurování místností č. 309, 310, 313, 314 SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2005 -  Restaurování místnosti č. 312, SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2005 -  Restaurování nástěnné malby v nice v místnosti č. 134, Hospital Kuks, NPÚ Pardubice

2005 -  Restaurování kamenných ostění v místnostech č. 134, 135 a 136, Hospital Kuks, NPÚ Pardubice

2005 -  Restaurování gotických maleb v Křížové chodbě Přemyslovského paláce v Olomouci, Muzeum umění, Olomouc

2006 - Pokračování v započatých pracích na gotických malbách v Křížové chodbě Přemyslovského Paláce v Olomouci

         -  Pokračování v udržovacích pracích na povodněmi poničených nástěnných malbách

  1. Navrátila v Orientálním salonku zámku Liběchov;

         - Započaty práce na restaurování erbovních znaků na stropě presbyteria sv. Barbory v Kutné Hoře

2007 -  Dokončení prací na gotických malbách v křížové chodbě Přemyslovského palace v Olomouci,

         -  Pokračování v udržovacíh pracích na povodněmi poničených nástěnných malbách

  1. Navrátila v Orientálním salonku zámku Liběchov;

         -  Významnou prací v tomto roce bylo objevení a odrytí barokních nástropních maleb v Refektáři Jezuitské koleje v Kutné Hoře;

         -  byly započaty restaurátorské práce na gotických malbách kaple hradu Houska

        -   Rozsáhlé restaurátorské práce a rekonstrukce maleb zámeckého divadla, místnost č. 308 na státním zámku Litomyšl

2008 -  Restaurování figurálních renesančních sgrafit a psaníček na zámku Brandýs nad Labem - Jižní a západní fasáda,

         -  Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2008 -  Restaurování a rekonstrukce barokního divadla SZ Litomyšl, místnost č. 308, zde byly započaty restaurátorské práce i na dalších dvou přilehlých místnostech č. 306 a 307

2009 -  Dokončení restaurátorských prací na nástropních malbách v Refektáři Jezuitské koleje v Kutné Hoře,

         -  Dokončení restaurování figurálních renesančních sgrafit a psaníček - Brandýs nad Labem -Jižní a západní fasáda.

        -   Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2009 -  Dokončení restaurování a rekonstrukce barokního divadla místnosti č. 308, SZ Litomyšl, dále pokračovaly restaurátorské práce i v dalších dvou přilehlých místnostech č. 306 a 307, byly zde sejmuty vrchní novodobé omítky a objeveny vzácné porušené nástěnné malby, zřejmě z období klasicismu.

         -  Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska

         -  Pokračování v udržovacích pracích na povodněmi poničených nástěnných malbách

  1. Navrátila v Orientálním salonku zámku Liběchov

        - Restaurování sgrafit na poliklinice v Hořicích,

        - Restaurování nástropní malby na zámečku Stránov,

        - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2010 -Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska. 

2011 -Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2012 -Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2013 - Restaurování barokních nástěnných maleb v Praze, v Klementinu – II. etapa – 72 kartuší,    

          dvě místnosti s nástropními malbami, nástěnné malby v tzv. trezorové místnosti

         - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska. 

2014 - Pokračování restaurování barokních nástěnných maleb v Praze, v Klementinu – II. etapa – 72 kartuší, dvě místnosti s nástropními malbami, nástěnné malby v tzv. trezorové místnosti

         - Restaurování průčelní fasády domu v hospodářském dvoře v Plasech – orlice v tympanonu, nápis, iluzivní okno, sluneční hodiny

         - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska

2015 - dokončení restaurování barokní průčelní fasády domu v hospodářském dvoře v Plasech – orlice v tympanonu, nápis, iluzivní okno, sluneční hodiny

         - Restaurování gotických nástěnných maleb v kaplích katedrály sv. Víta – kaple sv. Ostatků, malba „Klanění tří králů“, a kaple sv. Jana Nepomuckého, malba „Křest sv. Otýlie“ a „Nesení kříže“

        - Klementinum II. etapa – restaurování nově objevených barokních maleb ve třetím patře

        - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska

2016 - Dokončení  restaurátorských prací na gotických malbách kaple zámku Houska

        - Rekonstrukce maleb hrobky rodiny Haasových při revitalizaci Malostranského hřbitova

2017 – Dokončení všech restaurátorských prací v gotické kapli na hradě Houska

2018 – Zahájení restaurování loveckého salonku („Zelená světnice“) – malby z konce 15. stol.,

  • Zahájení prací na restaurování nástropní malby v klenbě vstupního prostoru „Rezidence“ na Pražském hradě, 
theodorik_foot.png