VÝZNAMNÉ CELKY NÁSTĚNNÝCH MALEB

1972 - Malby Cosmase Damiana Asama, v chrámu sv. Mikuláše na Starém Městě v Praze. Samostatně restauroval severní část klenby a jihozápadní malou klenbu.

1973 - Průzkumné práce a restaurování objevené barokní fresky, v jídelně zámku Kuks. Gotické nástěnné malby na hradě Houska, první polovina 14. století.

1977 - Renesanční malby, Salla terrena, Valdštejnský palác v Praze. Samostatně restauroval centrální lunetu a tři menší polygonální malby.

1978 - Objevení a restaurování barokních fresek, v místnosti před Lékárnou v Kuksu.

1978 - Josef Navrátil, Čínský salon, restaurování nástěnných maleb na zámku Liběchov, ve spolupráci s restaurátorem Jiřím Živným.

1979 - Josef Navrátil, salon s ikonami, zámek Jirny.

1979 - Restaurování renesanční vstupní části muzea ve spolupráci s restaurátorem Petrem Sieglem a Jiřím Živným, Chebské muzeum v Chebu.

1980 - 1984 - Josef Navrátil, Alpský salon, zámek Jirny. Ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem.

1982 - Klášterní knihovna s barokní freskou, Městské a kulturní středisko v Chebu.

1983 - Restaurování nástěnných maleb Julia Fišera na hradě Kokořín.

1984 - Josef Navrátil, Ložnice zámku v Jirnech, ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem a Jiřím Živným. - Průzkum a prokázání renesančních maleb na hradě Rábí.

1985 - Restaurování klenby křížové chodby přemyslovského paláce, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

1985 - 1987 - Josef Navrátil, Knihovna na zámku Jirny, ve spolupráci s prof. Raimundem Ondráčkem a Jiřím Živným.

1986 - Restaurování pozdně barokní fresky objevené v domě č.24, v Litoměřicích, ve spolupráci s Jiřím

1997 - Provedení odborného restaurátorského průzkumu na štukaturách a nástěnných malbách, provizorní zajištění nástěnných maleb, kaple sv. Jana Křtitele, zámek Červený Hrádek

1998 - Restaurování renesančních sgrafit na fasádě domu, Řetězová 10, Praha 1

1998 - Restaurátorské práce na vzácných renesančních nápisech a kresbách na stěnách, hrad Pernštejn

1998 - Rest. nástěnné malby na fasádě objektu Liliova 5/219, Praha 1, Národní knihovna, Klementinum, Praha

1999 - Restaurování v interiéru zámku Litomyšl - 1. patro východního křídla zámku (čtyři sály klasicistní nástěnná malba, jeden sál rokoková nástěnná malba), sál v přízemí (odkrytí nepůvodních omítek z rokokové nástěnné malby a její celkové restaurování - PÚ Pardubice

1999 - Odkrytí a konzervace figurálních vzácných nástěnných maleb z období gotiky až renesance na fasádě domu, Ostružnická 4, Olomouc, 1. etapa - Správa bytového fondu Olomouc

1999 - Restaurování pěti sálů - 1. patro SZ Litomyšl, východní křídlo

1999 - 2000 - Restaurování rokokové místnosti - přízemí zámku Litomyšl

2000 - Restaurování nástěnných maleb freskového charakteru – secco v hlavní a postranních lodích. Horní kostel, Potštát

2000 - Restaurování pozdně renesančního vstupního portálu v objektu č. 6, Jiřího nám. V Poděbradech

2001 - Restaurování nástěnných maleb v 2. nadzemí. Podlaží na zámku Litomyšl. Dvě místnosti z období klasicismu.

2001 - Restaurování renesančního stropu a malovaných trámů na zámku Hostačov. Ústav soc. péče Chomutov

2001 - Restaurování nástěnných maleb v nikách za sochami v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 - Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Víry v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2001 - 2002 - Restaurování barokních nástěnných maleb a rekonstrukcí v jezuitském konviktu ve spolupráci s ak. mal. Z. Čechovským. Olomouc

2002 - Provedení průzkumu ve východní části jižního průčelí 1. patra vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2002 - Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Naděje, a Pokory v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2002 - Restaurování nástěnných maleb v Saletu zámku Litomyšl

2002 - Restaurování renesančního štukového stropu v 1. patře zámku Dřevohostice

2002 - 2003 - Restaurování nástěnných maleb, oken dveří a žaluzií - Sallet, SZ Litomyšl

2003 - Restaurování místnosti č. 311, SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2003 - Restaurování a odkrytí nástěnných maleb v okolí sochy Statečnosti a západní mříže v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2004 - Restaurování a odkrytí nástěnných maleb na jižní stěně v předsálí slavnostního sálu vojenské nemocnice Hradisko. Olomouc

2004 - Restaurování místností č. 309,310, 313, 314 SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2005 - Restaurování místnosti č. 312, SZ Litomyšl, NPÚ Pardubice

2005 - Restaurování nástěnné malby v nice v místnosti č. 134, Hospital Kuks, NPÚ Pardubice

2005 - Restaurování kamenných ostění v místnostech č. 134, 135 a 136, Hospital Kuks, NPÚ Pardubice

2005 - Restaurování gotických maleb v Křížové chodbě Přemyslovského paláce v Olomouci, Muzeum umění, Olomouc

2006 - Pokračování v započatých pracích na gotických malbách v Křížové chodbě Přemyslovského paláce v Olomouci, pokračování v udržovacích pracích na povodněmi poničených nástěnných malbách J. Navrátila v Orientálním salonku zámku Liběchov; započaty práce na restaurování erbovních znaků na stropě presbyteria sv. Barbory v Kutné Hoře

2007 - Dokončení prací na gotických malbách v Křížové chodbě Přemyslovského paláce v Olomouci, pokračování v udržovacích pracích na povodněmi poničených nástěnných malbách J. Navrátila v Orientálním salonku zámku Liběchov; významnou prací v tomto roce bylo odkrytí barokních nástropních maleb v Refektáři Jezuitské koleje v Kutné Hoře; byly započaty restaurátorské práce na gotických malbách kaple hradu Houska; rozsáhlé restaurátorské práce a rekonstrukce maleb zámeckého divadla na státním zámku Litomyšl

2008 – Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska a v restaurování a rekonstrukci barokního divadla SZ Litomyšl, zde byly započaty restaurátorské práce i na dalších dvou přilehlých místnostech č. 307

2007 - 2009 - Průběžné restaurování místnosti č. 308 státního zámku Litomyšl, kde je postupně rekonstruováno a restaurováno iluzivní barokní divadlo.

2008 - restaurování plastických štukatur stropu a barokní nástropní freskové malby v budově školy obce Nové Dvory

2009 – restaurování renesančních sgrafit na jižní a západní fasádě zámku Brandýs nad Labem

2009 - restaurování sgrafit budovy polikliniky v Hořicích v Podkrkonoší, Husova 321

2009 - restaurátorské práce na gotických nástěnných malbách dvou nejvyšších polí jihovýchodní části kaple hradu Houska – I.etapa

2009 – průzkum, odkrytí a konečné restaurování rozsáhlých barokních nástěnných maleb v refektáři Jezuitského konviktu v Kutné Hoře

2009 - restaurování nástropní malby místnosti v podvěží zámku Stránov u Ml. Boleslavi, I. část

2010 – restaurování barokních nástěnných maleb – Čeští světci, v podvěží, severní strana objektu, v prvním patře jezuitské koleje v Kutné Hoře a nástěnných maleb v nikách na schodišti vedle podvěží, mezi přízemím a prvním patrem.

2010 - Restaurátorské práce na gotických nástěnných malbách kaple hradu Houska - nejspodnější pole jihovýchodní části kaple – II.etapa

2010 – restaurování gotických nástěnných maleb na nejspodnějším poli jižní části kaple hradu Houska, vedle nejspodnějšího pole jihovýchodní části stěny, restaurování i v sediliích – III. etapa

2011 - restaurování nástropní malby místnosti v podvěží zámku Stránov u Ml. Boleslavi, II. část

2011 - restaurátorské práce na gotických nástěnných malbách - IV. etapa restaurátorských prací na jižní stěně kaple (archanděl Michael bojující s drakem a stěna nad vchodem) hradu Houska

2011 - restaurátorské práce na gotických nástěnných malbách na východní stěně kaple (scéna ukřižování) hradu Houska - IV. etapa B

2013 - Restaurování barokních nástěnných maleb v Praze, v Klementinu – II. etapa – 72 kartuší, dvě místnosti      s nástropními malbami, nástěnné malby v tzv. trezorové místnosti

         - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.       

2014 - Pokračování restaurování barokních nástěnných maleb v Praze, v Klementinu – II. etapa – 72 kartuší, dvě    místnosti s nástropními malbami, nástěnné malby v tzv. trezorové místnosti

         - Restaurování průčelní fasády domu v hospodářském dvoře v Plasech – orlice v tympanonu, nápis, iluzivní okno, sluneční hodiny

         - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

2015 - dokončení restaurování barokní průčelní fasády domu v hospodářském dvoře v Plasech – orlice v tympanonu, nápis, iluzivní okno, sluneční hodiny

         - Restaurování gotických nástěnných maleb v kaplích katedrály sv. Víta – kaple sv. Ostatků, malba „Klanění tří králů“, a kaple sv. Jana Nepomuckého, malba „Křest sv. Otýlie“ a „Nesení kříže“

        - Klementinum II. etapa – restaurování nově objevených barokních maleb ve třetím patře

        - Pokračování v restaurátorských pracích na gotických malbách kaple zámku Houska.

 

theodorik_foot.png